Modelowanie finansowe

Modele finansowe pozwalają określić najefektywniejsze warianty projektów inwestycyjnych, planowanie i monitorowanie pozyskanego finansowania oraz wykorzystywane są do wszelkich celów zarządczych. Modelowanie finansowe stworzone przez naszą firmę obejmuje zarówno aspekty operacyjne, jak i finansowe, ale też kwestie rachunkowe, podatkowe i regulacyjne.
Decydując się na modelowanie finansowe, zyskujesz możliwość pokazania przyszłych przepływów pieniężnych, jakie będą miały miejsce w przedsiębiorstwie, ale też możliwość pokazania ryzyk, jakimi obarczony jest projekt.

 

Chcąc przeprowadzić szczegółową analizę, należy wykorzystać modele finansowe składające się z projekcji przyszłych przepływów pieniężnych oraz ryzyka przedsięwzięcia. Uzyskane informacje mają możliwość prezentacji scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa, ale też analizy wrażliwości na kluczowe parametry przychodowe i kosztowe.

 

Proces modelowania finansowego składa się z kilku etapów, m.in. określenia celu modelu finansowego i zakresu prac oraz przekazania listy pytań, danych finansowych i operacyjnych a także wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do rzetelnego sporządzenia analizy. Po otrzymaniu danych, możliwe jest rozpoczęcie analizy dokumentów i czynników determinujących wyniki osiągane przez firmę. Na podstawie uzyskanych informacji dokonujemy oceny ryzyka i oszacowania kosztu finansowania, a także prezentujemy wyniki w formie obszernego raportu, z pełnym uzasadnieniem i wyjaśnieniem wszystkich kwestii.

 

Modelowanie finansowe przedsiębiorstw

 

Modelowanie finansowe przedsiębiorstw pozwala na opisanie działań operacyjnych i ich finansowych konsekwencji, bez względu na rodzaj posiadanych aktywów, przedmiot działalności czy też skalę. Opisywane działania mają ogromny wpływ na dynamikę prowadzonej działalności.
Z uwagi na fakt, iż modelowanie finansowe to niezwykle szerokie pojęcie, ma też ono wiele zastosowań. Może być wykorzystywane w wielu procesach m.in. wycen DCF, jak również w procesach M&A czy procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych

 

Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych pozwala szerzej spojrzeć na poszczególne czynniki, mające wpływ na minimalizację ryzyka, zarówno od strony szacowania wysokości przepływów, jak i określenia poziomu ryzyka.
Warto dodać, że modelowanie finansowe umożliwia prostą i szybką zmianę wartości prognozowanych zmiennych dla kluczowych założeń. Jest to niezwykle ważne z uwagi na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne podczas trwania inwestycji. Dzięki maksymalnej elastyczności modeli finansowych, możliwe jest bieżące generowanie zaktualizowanych wyników.

 

Modelowanie finansowe grup podmiotów

 

Zebranie wszelkich niezbędnych informacji podczas tworzenia modelowania finansowego pozwala utrzymać kontrolę nad najważniejszymi obszarami, nawet w sytuacji, gdy dotyczą one złożonej struktury powiązań operacyjnych, jak i finansowych.
Posiadana wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam przeprowadzić wielowariantowe projekcje finansowe, tworząc różnorodne modele finansowe. Ich posiadanie okazuje się bardzo pomocne przy określaniu najefektywniejszych rozwiązań. Przy ich pomocy możesz nie tylko przeanalizować i zaplanować sytuację, ale też skontrolować uzyskane wyniki.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.