Wycena akcji

Wycena akcji wiąże się z ustaleniem ich wartości w celu zidentyfikowania akcji niedowartościowanych bądź przewartościowanych. Wycena akcji pozwala ustalić sprawiedliwą cenę akcji, odpowiadającą całkowicie jej wartości. Specjaliści, poza ceną akcji wyróżniają jej wartość wewnętrzną. Mogą się one znacznie między sobą różnić . W sytuacji, gdy cena akcji jest mniejsza niż wartość wewnętrzna, mamy do czynienia z akcją niedowartościowaną. W momencie, gdy wartość wewnętrzna jest niższa niż jej cena, mamy styczność z akcją przewartościowaną. Przewartościowane akcje warto sprzedać, natomiast niedowartościowane kupić.

 

Metody wyceny akcji

 

Decydując się na skorzystanie z pomocy naszych specjalistów, nie muszą się Państwo martwić dokładnym dobraniem metody wyceny akcji do sytuacji. Specjaliści przedstawiają wiele sposobów dokonania rzetelnej wyceny akcji. Najczęściej dokonuje się wyceny całości akcji. Chcąc uzyskać wartość pojedynczej akcji, wystarczy podzielić wartość firmy przez liczbę wyemitowanych akcji.
Rzetelne dokonanie wyceny akcji musi uwzględniać szacunki zarówno majątku przedsiębiorstwa, jak i stopnia zorganizowania środków i czynników produkcji. Wycenę akcji można dokonać jedną z poniższych metod.

  • Metoda dochodowa – wycena akcji odbywa się na podstawie prognoz i aktualizacji możliwych do wygenerowania przez przedsiębiorstwo dochodów.
  • Metoda kosztów i majątku przedsiębiorstwa – wycena akcji dokonywana jest na podstawie szacowanej wartości wszystkich składników majątku wchodzących w skład Twojej firmy.
  • Metoda porównań rynkowych – w tej sytuacji, wycena akcji opiera się na rynkowej wartości kapitałów własnych i długu i dokonywana jest przez inwestorów rynku kapitałowego.
  • Metoda mieszana – wycena akcji opiera się na połączeniu elementów metody dochodowej i majątkowej.

 

Zaawansowane metody wyceny akcji

 

W naszej pracy wykorzystujemy zarówno łatwe do obliczenia wskaźniki wyceny akcji, jak i te bardziej złożone. W zależności od sytuacji, wyróżnić możemy trzy metody wyceny akcji mające na celu ocenę zdrowych akcji dywidendowych.

 

Analiza dyskontowanych przepływów pieniężnych

 

Decydując się na przeprowadzenie analizy dyskontowanych przepływów pieniężnych, spółkę traktujemy jako maszynę, której głównym celem jest generowanie przepływów pieniężnych. Wycena akcji odbywa się w koncepcji ich trzymania przez nieograniczony czas, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie przepływów. W takiej sytuacji wycena akcji odbywa się poprzez oszacowanie wartości firmy i porównanie jej z aktualną kapitalizacją rynkową. Chcąc uzyskać wartość jednej akcji, należy wartość firmy podzielić przez ilość akcji. Uzyskany wynik możemy porównać z realnym kursem akcji.

 

Model dyskontowanej dywidendy

 

Metoda ta zakłada traktowanie akcji jako urządzenia do przepływu środków pieniężnych. Dywidenda jest jednym z wolnych przepływów pieniężnych, gdyż stanowi otrzymywaną gotówkę. W takiej sytuacji, istnieje niewielka kontrola nad decyzjami podejmowanymi przez administrację przedsiębiorstwa, gdyż może ona dowolnie wydać wolne środki na dywidendy. Wyceniając jednak akcję za pomocą dywidendy należy pamiętać, że uwzględnia ona wszystko to, co niezbędne, nawet jej szacowany wzrost.

 

Metoda wielorakich zysków

 

Wycenę akcji można również przeprowadzić metodą wielorakich zysków. Może być ona wykorzystana zarówno w przedsiębiorstwach wypłacających jak i niewypłacających dywidendy. Metoda ta polega na oszacowaniu przyszłych zysków przez inwestora w danym okresie. Wielokrotność oszacowanych zysków umieszcza się w ostatecznej wartości EPS, uwzględniając jednocześnie skumulowane dywidendy. Uzyskane wartości wystarczy porównać między sobą. Stosunek ceny bieżących akcji do ich hipotetycznej wartości pozwala obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu.

 

Po co dokonywać wyceny akcji?

 

Wycena akcji traktowana jest jako pierwszy krok rozpoczynający karierę inteligentnego inwestowania. Posiadając wiedzę na temat wartości akcji, dużo łatwiej podjąć decyzję, które akcje są godne uwagi i zakupu, a które powinno się sprzedać. Aby inwestor mógł podejmować świadome decyzje, musi znać wartość fundamentalną akcji. Wiele osób uznaje, że wycenę akcji może dokonać każdy. Owszem – wystarczy posiadać podstawowe umiejętności matematyczne i pewną staranność. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, zaufaj ekspertom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę.
Wyceniać akcje warto również chociażby po to, by w każdej chwili móc sprzedać jej część. Zawsze znajdzie się ktoś chętny do zakupu jednej setnej części Twojego przedsiębiorstwa. Sprzedając nawet niewielką ilość akcji, masz gwarancję wypłaty dywidendy bądź fuzję.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.