Wycena portfeli wierzytelności

Wycena portfeli wierzytelności doceniana jest przede wszystkim przez podmioty zajmujące się obrotem wierzytelnościami, ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Wycena portfeli wierzytelności jest szczególnie istotna, gdy mamy do czynienia z organizacją handlu wierzytelnościami w postaci funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

 

Proces wyceny portfela wierzytelności

 

W jakim celu wykonuje się wycenę portfeli wierzytelności? Główne cele dokonania wyceny  określone są w regulacjach prawnych. Zaliczyć do nich można jednak transakcję sprzedaży i zakupu wierzytelności, wniesienie aportu do przedsiębiorstwa bądź konwersja na kapitał, wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu opartego o handel portfelami wierzytelności czy też ewidencja księgowa i podatkowa.

Sam proces dokonania wyceny składa się z kilku etapów, każdy uzależniony jest od siebie:

  • określenie celu wyceny oraz zakresu prac,
  • ustalenie i skompletowanie danych niezbędnych do zrealizowania wyceny,
  • analiza otrzymanych informacji i danych finansowych,
  • ocena ryzyka i oszacowanie kosztu finansowania,
  • sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
  • prezentacja wyników przed klientem,
  • przekazanie raportu z wyceny.

 

Jeśli chodzi o metodę wyceny pakietów wierzytelności, możliwe są dwie – wskaźnika oczekiwanej straty bądź krzywej odzysku. Metoda wykorzystująca wskaźnik oczekiwanej straty skuteczna jest w przypadku przeprowadzania wyceny pojedynczych wierzytelności. Składa się ona z dwóch elementów – prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz poziomu możliwej straty w przypadku niewypłacalności. Jeśli chodzi o metodę wykorzystującą krzywą odzysku, to polecana jest ona w przypadku dokonywania wyceny portfela z dużą ilością pojedynczych wierzytelności. Ustala się ją na podstawie podobnych portfeli bądź historycznych spłat wierzytelności.

 

Realizacja wyceny pakietów wierzytelności

 

Wycena pakietów wierzytelności jest kluczowym aspektem z punktu widzenia zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi. Obejmuje ona wiele elementów i wskaźników takich jak LGD, DPD, DP, metodologia analiz jak analiza vintage, wpływ wad prawnych wierzytelności na wartość portfela i wiele innych, indywidualnie dopasowanych do sytuacji.

 

Obrót wierzytelnościami – wycena portfeli

 

Wycena portfeli wierzytelności opiera się na ustaleniu wartości godziwej portfela. Jest to kluczowy moment dla podmiotów, które decydują się na nabycie portfela wierzytelności bądź na jego sprzedaż. Przydatna jest również dla inwestorów zainteresowanych nabyciem sekurytyzowanych dłużnych papierów wartościowych. Wycenę portfeli muszą również dokonać podmioty do tego zobligowane, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wycenę wierzytelności przeprowadza się w oparciu o wielowymiarową analizę wierzytelności m.in. wartość wierzytelności, formę prawną dłużnika czy też okres przeterminowania bądź podejmowane działania windykacyjne.

Proces wyceny portfela wierzytelności:

01

określenie celu wyceny oraz zakresu prac

02

ustalenie i skompletowanie danych niezbędnych do zrealizowania wyceny

03

analiza otrzymanych informacji i danych finansowych

04

ocena ryzyka i oszacowanie kosztu finansowania

05

sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką

06

prezentacja wyników przed klientem

07

przekazanie raportu z wyceny

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.