Wycena projektów inwestycyjnych

Właściciele przedsiębiorstw ciągle poszukują najefektywniejszych sposobów na wykorzystanie kapitałów. Osiągnięcie maksymalnych korzyści i weryfikację opłacalności projektu inwestycyjnego można ocenić za pomocą różnorodnych metod. Konieczne jest jednak wykonanie wyceny projektu z różnych punktów widzenia.

 

Wycena projektów inwestycyjnych – zasady

 

Wykonując wycenę projektów inwestycyjnych, wykonujemy ją zgodnie z poniższymi zasadami:

 • projekt rozpatrywany i analizowany jest na wszystkich etapach cyklu życia – od momentu przed inwestycją aż do zakończenia,
 • prognozy przepływów finansowych analizowane są dla całego okresu projektu,
 • projekt porównywany jest z różnymi projektami, umożliwiając wybór optymalnego rozwiązania
 • wycena uwzględnia czynnik czasowy,
 • wycena obejmuje wpływ inflacji i ryzyka realizacji,
 • uwzględniamy interesy uczestników projektu.

 

Jaki jest cel przeprowadzenia wyceny projektów inwestycyjnych?

 

Wycena projektów inwestycyjnych pozwala ocenić opłacalność inwestycji, okres zwrotu z inwestycji, ale też określić zagrożenia związane z realizacją projektu.

 

Jakimi metodami wykonywana jest wycena projektów inwestycyjnych?

 

Do głównych metod, jakimi wykonywana jest wycena projektów inwestycyjnych możemy zaliczyć metody statyczne oraz metody dynamiczne.

 

Metody statyczne

 

Wyróżnia je ocena efektywności przedsięwzięć dokonywana poprzez określenie relacji rocznych wpływów z inwestycji i całkowitych nakładów niezbędnych do realizacji projektu. Minusem tej metody jest brak uwzględnienia wpływu czasu, co sprawia, że wielkości nie są różnicowane w kolejnych latach. Metody statyczne warto stosować w sytuacji wykonywania wyceny wstępnych faz projektów, gdy nie są posiadane pełne informacje na temat projektu bądź też w przypadku projektów o krótkim, ekonomicznym cyklu życia. Można je również wykorzystać w przypadku projektów inwestycyjnych na niewielką skalę, gdy nakłady i efekty nie naruszają pozycji rynkowych.
Wśród metod statycznych, elementami wpływającymi na ocenę projektów inwestycyjnych są:

 • okres zwrotu,
 • rachunek porównawczy kosztów, zysków i rentowności,
 • przeciętna stopa zwrotu projektów inwestycyjnych

 

Metody dynamiczne

 

Metody dynamiczne wyceny projektów inwestycyjnych to metody złożone, uwzględniające różne aspekty. Wykorzystuje się je najczęściej podczas oceny długoterminowych projektów, wymagających dodatkowych inwestycji. Wycenę metodami dynamicznymi wykonuje się przy wykorzystaniu:

 • wartości bieżącej netto (NPV) – odzwierciedlającej bezpośredni wzrost kapitału spółki. Uzyskanie dodatniej wartości NPV jest powodem do zaakceptowania projektu inwestycyjnego. Gdy wycenianych jest kilka podobnych projektów, najkorzystniejszy jest ten, który ma najwyższe NPV,
 • wskaźnik opłacalności inwestycji (PI) – obrazuje stosunek bieżącej wartości napływu pieniędzy do bieżącej wartości netto wypływu środków pieniężnych. W przypadku uzyskania wartości większych niż jeden, projekt może zostać uznany za efektywny, poniżej jeden już nie,
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – przedstawia wartość stopy dyskontowej, przy której wartość bieżąca netto projektu wynosi zero. Współczynnik ten pozwala określić maksymalny dopuszczalny poziom kosztów projektu.
 • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) – wykorzystanie wskaźnika pozwala wyeliminować brak wewnętrznej stopy rentowności, która dość często powstaje w sytuacji powtarzającego odpływu pieniędzy,
 • oprocentowanie z rabatem (DPP) – współczynnik uwzględniający wartość pieniądza w czasie. Wskaźnik jest pomocny w stosunku do wewnętrznej formy rentowności bądź wartości bieżącej netto.
Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.