Wycena udziałów

Kiedy dokonać wyceny udziałów?

 

Dokonanie wyceny udziałów w przedsiębiorstwie może okazać się niezbędne na każdym etapie jej działalności. Najczęstszymi sytuacjami, w których należy dokonać rzetelnej wyceny udziałów jest transakcja kupna sprzedaży całości bądź części przedsiębiorstwa, konieczność dokonania rozliczeń i rozwiązania sporów pomiędzy udziałowcami, uregulowania roszczeń bądź zakończenia spraw odszkodowawczych. Udziały w przedsiębiorstwie mogą zostać wycenione również w momencie przeniesienia przedsiębiorstwa do innej spółki, w formie raportu bądź też w sytuacji wystąpienia pracowniczych planów udziałowych. Kiedy jeszcze dokonać wyceny udziałów? Wycenę udziałów zaleca się wykonać w celu:

 • sporządzenia informacji dla Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży bądź nabycia udziałów,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • podziału majątku,
 • podziału spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • postępowania sądowego, upadłościowego czy też komorniczego,
 • transakcji fuzji i przejęć,
 • likwidacji przedsiębiorstwa,
 • sporządzenia sprawozdań finansowych,
 • określenia wartości podatku np. od darowizn.

 

W każdej z omawianych sytuacji, metoda wyceny udziałów może opierać się na wykorzystaniu różnych metod wyceny. Poza podstawowymi metodami wyceny majątku może zajść potrzeba wykorzystania metod bardziej złożonych. Nie muszą się jednak Państwo martwić – to nasi specjaliści zajmują się doborem odpowiedniej metody, dopasowując ją do indywidualnej sytuacji Państwa przedsiębiorstwa oraz założonego celu wyceny.

 

Jakie dane są niezbędne do przeprowadzenia wyceny udziałów?

 

Przeprowadzenie wyceny udziałów, to proces składający się z kilku kroków. W pierwszej kolejności, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, ustalamy cel dokonania wyceny udziałów. Dopiero znając szczegółowe informacje sytuacji, jesteśmy w stanie przygotować listę/zestawienie danych, niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnej analizy. W każdej sytuacji, zakres danych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy będzie różny. Do najczęściej wymaganych dokumentów możemy zaliczyć m.in. odpis z KRS, wszelkie sprawozdania finansowe na dzień wyceny oraz poprzedzające trzy ostatnie, pełne okresy. Konieczne będzie również przedstawienie spisu inwentarza majątku i zobowiązań. Pozostałe dokumenty uzależnione są od rodzaju wybranej metody dokonywania wyceny udziałów.

 

Wycena udziałów

 

Wycenę udziałów spółki dokonujemy na podstawie aktywów składających się na dane przedsiębiorstwo bądź bazując na dochodach spółki. W zależności od celu przeprowadzenia wyceny udziałów, możemy dokonać wyceny wartości rynkowej, wartości dochodowej, wartości inwestycyjnej, wartości odtworzeniowej, wartości zbywczej, wartości sprawiedliwej bądź też wartości likwidacyjnej. Cel otrzymania wyceny reguluje również zastosowaną metodę dokonania wyceny. Do najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych, zaliczyć możemy:

 • metodę majątkową – wycenę udziałów przeprowadza się na podstawie informacji o składnikach aktywów i pasywów przedsiębiorstwa spółki. W przypadku metody majątkowej, można dokonać wyceny udziałów metodą aktywów netto, metodą skorygowanych aktywów netto, metodą odtworzeniową czy też metodą likwidacyjną,
 • metodę dochodową – w tej sytuacji, wycena udziałów przeprowadzana jest na podstawie szacunku dochodu, możliwego do osiągnięcia z wycenianych udziałów. Przy wykorzystaniu metody dochodowej, wycena udziałów spółki może zostać dokonana metodą zdyskontowanych bądź skapitalizowanych strumieni pieniężnych, metodą zdyskontowanych bądź skapitalizowanych zysków, ale też metodą zdyskontowanych lub skapitalizowanych dywidend,
 • metodę porównawczą – wycena udziałów odbywa się na podstawie danych o cenach kupna –sprzedaży udziału w spółkach o podobnym profilu i zakresie działalności. Metoda porównawcza wykorzystuje dwa sposoby ustalenia wartości udziałów. Metoda cen porównawczych dokonywana jest na podstawie posiadanych informacji w zakresie cen sprzedaży i kupna udziałów na rynku pozagiełdowym. W przypadku zastosowania metody mnożników rynkowych, dokonywana jest ona na podstawie notowań akcji spółek podobnych do wycenianych udziałów.

 

Dlaczego właściwa wycena udziałów jest ważna?

 

Sprzedając udziały w spółce z o.o. należy liczyć się z koniecznością odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umowy sprzedaży, podstawę do ustalenia wysokości podatku stanowi wartość rynkowa sprzedawanego majątku. Może się jednak okazać, że wskazana w umowie wycena sprzedaży udziałów nie będzie odpowiadać organowi podatkowemu. Wówczas, w terminie 14 dni musisz zaktualizować wartość udziałów. W przypadku dalszych sporów, w zakresie ustalenia wartości rynkowej udziałów, organ podatkowy zleci dokonanie wyceny biegłemu rzeczoznawcy. Może okazać się, że specjalista określi wartość udziałów na wyższa kwotę. Gdy przekroczy ona 33% wartości podanej przez Ciebie, wszystkie koszty opinii zostaną przerzucone na Ciebie. Jak widać, błędne określenie ceny sprzedaży udziałów może skończyć się dla Ciebie nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.