Wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw

Wycenę zorganizowanych części przedsiębiorstwa dokonuje się najczęściej w momencie jej wydzielania, w związku z planowaną sprzedażą bądź chęcią wniesienia aportem do innego przedsiębiorstwa. Aby móc prawidłowo przeprowadzić wspomniane procesy, konieczne jest posiadanie wyceny.

 

Czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa?

 

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje się w ustawie o CIT, PIT i VAT. Zgodnie z definicjami, zawartymi w przytoczonych ustawach (art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, art. 5a pkt 4 ustawy o PIT i art. 2 ust. 27e ustawy o VAT) pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjne i finansowo wyodrębnioną część w istniejącym przedsiębiorstwie składników materialnych i niematerialnych. Wyodrębnienie części przedsiębiorstwa pozwala samodzielnie realizować określone zadania i czynności.

 

Jak przebiega wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

 

Sposób wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest bardzo zbliżony do wyceny całości przedsiębiorstwa. Konieczne jest zapoznanie się ze specyfiką działalności jak i dokumentami obrazującymi jego wartość. W zależności od cech, jakie charakteryzują zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dopasowywane są indywidualnie metody wyceny, które pozwalają rzetelnie określić ich wartość. Wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstw można przeprowadzić metodą majątkową, porównawczą i dochodową.

 

Indywidualny dobór metody wyceny

 

Przystępując do wykonania wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa bierzemy pod uwagę wiele czynników ułatwiających nam wykonanie rzetelnej wyceny. Wspomniane czynniki dzielimy na ogólne i specyficzne. Co wpływa na dobór metody?

 

Czynniki ogólne

 • cel wyceny – przed przystąpieniem warto ustalić powód wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Inne metody stosuje się w przypadku przejęcia części, a inne w przypadku sprzedaży,
 • charakter podmiotu – metody wyceny dopasowuje się również do rodzaju przedsiębiorstwa. Duże firmy można wycenić przy wykorzystaniu metody bilansowej aktywów netto, małe już nie.
 • stan gospodarki i jej rozwój – w zależności od etapu rozwoju, na jakim znajduje się przedsiębiorstwo i sytuacji na rynku, możliwe jest dopasowanie odpowiednich wskaźników. W przypadku dużych wahań inflacyjnych ciężko precyzyjnie określić przyszłe przepływy pieniężne. Wówczas stosujemy nie metodę dochodową, a inną, dopasowaną do sytuacji.

 

Czynniki specyficzne

 • ilość i jakość informacji o wycenianej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • aktualna sytuacja oraz perspektywa branży, w której działa przedsiębiorstwo,
 • sytuacja ekonomiczna wycenianego przedsiębiorstwa,
 • przedmiot działalności i różnorodność oferowanych produktów/usług

 

Metody wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

W zależności od wyników przeprowadzonej wstępnej analizy finansowej przedsiębiorstwa, dobieramy odpowiednią metodę wyceny. Najczęściej wycena opiera się nie na jednej, a dwóch bądź,w wyjątkowych sytuacjach kilku metodach. Wybieramy spośród metod:

 • majątkowych (metoda wartości księgowej, odtworzeniowa, rynkowej wartości likwidacyjnej czy też metoda skorygowanych aktywów netto),
 • dochodowych (metoda FCF, metoda FCFE, metoda skorygowanej wartości bieżącej APV),
 • majątkowo-dochodowych (metoda refutacyjna czy niemiecka),
 • rynkowych (na podstawie wskaźników takich jak: P/E, P/EBITDA, P/S czy też EV/EBITDA).

 

Raport z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Posiadając szczegółowe dane i informacje, oraz mając dopasowaną metodę przeprowadzenia wyceny możemy przystąpić do przeprowadzenia analizy. Wszystkie wyniki szczegółowo opisane są w opracowaniu przekazywanym Klientowi. W opracowanym raporcie znajdą Państwo m.in.:

 • przyjęte założenia,
 • zastosowane metody wykonania wyceny przedsiębiorstwa, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
 • analizę sytuacji całego przedsiębiorstwa,
 • czynniki brane pod uwagę przy wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • wycenę finansową, wraz ze szczegółowym omówieniem i uzasadnieniem.
Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.