Wyceny kapitałowe

Wycena kapitału jest jedną z ważniejszych wycen, pozwalającą na właściwe wybranie inwestycji. Bez kapitału żadne przedsiębiorstwo nie istnieje. Zarówno bieżąca działalność, jak i działalność inwestycyjna wymagają odpowiedniego finansowania – kapitał jest źródłem ich finansowania.

 

Rodzaje kapitału

 

Rodzaj kapitału wykorzystany do finansowania działalności przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielu czynników. Zaliczyć do nich możemy m.in. formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa, dostępność kapitału, ryzyko, cel inwestycyjny a także koszt konieczny do poniesienia. To właśnie koszt jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze inwestycji.

 

Przez pojęcie koszt kapitału należy rozumieć oczekiwaną przez dawców kapitału stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego, biorąc pod uwagę dany poziom ryzyka towarzyszący danej działalności. W przypadku kapitału obcego, kosztem będzie oczekiwana stopa zwrotu, skorygowana o wartość tarczy podatkowej. Z kolei, w przypadku kapitału własnego, kosztem mogą być utracone korzyści, możliwe do osiągnięcia, gdyby kapitał był zaangażowany w inny sposób.

 

Podsumowując – koszt kapitału traktowany jest jako koszt utraconych możliwości. Chcąc rzetelnie podjąć decyzję o rozpoczęciu inwestycji należy oszacować koszt kapitału. Z uwagi na fakt, iż jest to zadanie trudne, wymagające posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności – chętnie wykonamy go za Państwa.

 

Jak wyceniamy koszt kapitału?

 

Wycena kosztu kapitału własnego jest dużo trudniejsza niż kapitału obcego. Jej wykonanie możliwe jest przy wykorzystaniu:

  • modelu wzrostu dywidendy,
  • modelu wyceny aktywów kapitałowych,
  • modelu premii z tytułu ryzyka.

 

Jeśli chodzi o wycenę kapitału obcego to jest ona związana z poniesieniem kosztów określonych przez instytucję w formie oprocentowania. Krótko mówiąc, kosztem kapitału obcego jest cena, jaką należy zapłacić za czasowe używanie środków finansowych. Wspomnianą ceną są odsetki. Porównując koszt kapitału własnego z kapitałem obcym, ten drugi jest najczęściej niższy.

 

Podczas wyceny kapitałowej, nie zawsze mamy dostęp do danych dotyczących oprocentowania, wykorzystywanych w działalności kapitałów obcych. Wówczas, koszt kapitału obliczamy jako stosunek kosztów finansowych do wartości zobowiązań odsetkowych. Warto zwrócić również uwagę, że finansowanie działalności przedsiębiorstwa opiera się najczęściej na mieszanych źródłach finansowania – obecny jest zarówno kapitał własny jak i kapitał obcy. W takiej sytuacji, obliczamy średnią ważoną kosztu poszczególnych kapitałów.

 

Średni ważony koszt kapitału jest ważnym elementem pozwalającym na efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest najniższą możliwą do przyjęcia stopą zwrotu z inwestycji. Jest niezbędnym narzędziem wykorzystywanym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, umożliwia on porównywanie kosztów kapitału przy różnych strategiach finansowania, ale też umożliwia kontrolowanie kosztu kapitału i zarządzanie wartością firmy. Ważną cechą WACC jest również możliwość porównania go z innymi firmami działającymi w tej samej branży.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.